Zekat Verme Kriterleri: Diyanet’e Göre Nasıl Verilir?

Zekat, İslam dinine göre belirli şartlar altında verilmesi gereken bir ibadettir. Diyanet İşleri Başkanlığı, zekatın nasıl hesaplanacağı ve hangi mal varlıklarının zekata tabi olduğu konusunda rehberlik eder. Bu makalede, zekatın neye göre verildiği ve Diyanet’in bu konudaki görüşleri açıklanmaktadır.

Zekat neye göre verilir diyanet? sorusu, Müslümanlar için önemli bir konudur. İslam dini, zekatın belirli şartlara göre verilmesini öngörür. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda rehberlik yapmaktadır. Zekat, kişinin sahip olduğu mala göre verilir. İslam’da belirli bir miktar mala sahip olan kişiler, zekat vermekle yükümlüdür. Zekatın verilmesi, İslam’ın beş şartından biridir ve Müslümanlar için bir ibadettir. Diyanet İşleri Başkanlığı, zekatın nasıl hesaplanacağı ve hangi mallara zekat verileceği konusunda detaylı bilgiler sunar. Zekat, fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla toplanır ve dağıtılır. Diyanet İşleri Başkanlığı, zekatın doğru şekilde verilmesi ve toplanması için rehberlik yapmaktadır. Zekat vermek, Müslümanların ibadetlerini yerine getirirken sosyal sorumluluklarını da yerine getirmelerini sağlar.

Zekat, İslam dinine göre belirli bir miktardaki mal ve mülke verilen bir sadakadır.
Zekat verilirken kişinin sahip olduğu maddi varlıklar dikkate alınır.
Zekat vermek, Müslümanların bir ibadeti olarak kabul edilir.
Zekat verilirken kişinin geliri, bir yıl içinde sahip olduğu mala göre hesaplanır.
Zekat vermek, İslam’ın beş temel şartından biridir.
 • Zekat vermek, fakir ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için yapılır.
 • Zekat, İslam dininde bir zorunluluktur ve kişinin mali durumuna göre belirlenir.
 • Zekat vermek, kişinin maddi varlıklarını temizlemek ve Allah’a yaklaşmak için önemlidir.
 • Zekat vermek, toplumda sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar.
 • Zekat vermek, İslam’ın adalet ve eşitlik prensiplerini uygulamak anlamına gelir.

Zekat Ne Zaman Verilmelidir?

İslam dinine göre zekat, müslümanlar tarafından belirli bir miktarda mal ve mülkün, belirli bir süre sonunda, belirli bir kısmının fakirlere, yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine verilmesidir. Zekat vermek, bir ibadet olarak kabul edilir ve müslümanlar için önemli bir sorumluluktur. Ancak, zekatın ne zaman verilmesi gerektiği konusu bazı tartışmalara neden olabilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, zekatın verilme zamanı, kişinin sahip olduğu mal ve mülkün üzerinden bir yıl geçtikten sonra başlar. Yani, kişi bir yıl boyunca sahip olduğu mal ve mülkün üzerinden hesaplama yapar ve bu hesaplamaya göre zekatını verir. Zekat, İslam takvimine göre hesaplanır ve genellikle Ramazan ayı sonunda veya Kurban Bayramı öncesi verilir.

Zekatın verilme zamanı, kişinin mal ve mülk durumuna, gelirine ve diğer finansal koşullarına bağlı olarak değişebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, zekatın verilme zamanı konusunda detaylı bilgiler sunmaktadır ve kişilerin bu bilgilere başvurması önerilir.

Zekat Nasıl Hesaplanır?

Zekatın hesaplanması, kişinin sahip olduğu mal ve mülkün belirli bir kısmının fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine verilmesini sağlar. Zekatın doğru bir şekilde hesaplanması önemlidir çünkü yanlış hesaplamalar, zekatın amacına uygun şekilde dağıtılmasını engelleyebilir.

Zekatın hesaplanması için, kişinin sahip olduğu mal ve mülkün değeri belirlenir. Bu mal ve mülk arasında nakit para, altın, gümüş, gayrimenkul, hisse senetleri ve diğer yatırım araçları bulunabilir. Kişinin sahip olduğu mal ve mülklerin toplam değeri hesaplanır ve belli bir oran üzerinden zekat miktarı belirlenir.

Zekat miktarı genellikle mal ve mülklerin %2,5’i olarak belirlenir. Ancak, bazı mal ve mülkler için farklı oranlar uygulanabilir. Örneğin, tarım ürünleri için %5, madenlerden elde edilen gelirler için %20 gibi farklı oranlar kullanılabilir. Zekatın hesaplanması konusunda daha detaylı bilgi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın rehberlerine başvurulması önerilir.

Zekat Kimlere Verilir?

Zekatın verilmesi gereken kişiler, İslam dinine göre belirlenmiştir. Zekatın amacı, fakirleri, yoksulları ve ihtiyaç sahiplerini desteklemektir. Bu nedenle, zekatın doğru bir şekilde dağıtılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaşması önemlidir.

İslam dinine göre, zekat şu kişilere verilmelidir:

 • Fakirler
 • Yoksullar
 • İhtiyaç sahipleri
 • Borçlular
 • Yolda kalmışlar
 • Kölelerin özgürlüğü için ödeme yapılması gereken durumlar
 • İslam’ı yeni kabul etmiş olanlara yardım

Zekatın doğru bir şekilde dağıtılabilmesi için, kişilerin güvenilir kurumlar ve vakıflar aracılığıyla zekatlarını vermesi önerilir. Bu kurumlar, zekatların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlar ve zekatın amacına uygun şekilde kullanılmasını garanti eder.

Zekat Hangi Durumlarda Verilmez?

Zekatın verilmesi gereken durumlar belirlenmiştir, ancak bazı durumlarda zekat vermek zorunlu olmayabilir. İslam dinine göre, aşağıdaki durumlarda zekat vermek gerekmez:

 • Bir yıl boyunca sahip olunan mal ve mülkün belirli bir miktarın altında olması durumunda
 • Kişinin kendi ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zekat miktarını kullanması gerektiğinde
 • Zekatın verileceği kişilerin bulunmaması durumunda
 • Zekatın verilmesi kişiyi maddi sıkıntıya sokacak derecede zor olması durumunda

Bu durumlar, zekatın verilmesi gerekmeyen durumlar olarak kabul edilir. Ancak, kişilerin bu durumları kendi başlarına belirlememesi ve konuyla ilgili din alimlerine danışması önerilir.

Zekatın Önemi Nedir?

Zekat, İslam dininde önemli bir ibadet ve sosyal sorumluluktur. Zekatın önemi birçok açıdan değerlendirilebilir:

 • Zekat, Allah’a olan bağlılığın bir göstergesidir. Müslümanlar, zekat vererek Allah’a olan inançlarını ve bağlılıklarını gösterirler.
 • Zekat, zenginlik ve bolluğun paylaşılması anlamına gelir. Zekat vermek, zenginlerin fakir ve ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içinde olmalarını sağlar.
 • Zekat, sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. Zekatın doğru bir şekilde dağıtılması, fakirlerin ve ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesini ve toplumun daha adil bir yapıya kavuşmasını sağlar.
 • Zekat, kişinin nefsini terbiye etmesine yardımcı olur. Zekat vermek, bencillikten uzaklaşmayı, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olmayı ve cömertlik gibi erdemleri geliştirmeyi sağlar.

Zekatın önemi ve etkileri, İslam dininde vurgulanır ve müslümanlar için önemli bir sorumluluk olarak kabul edilir.

Zekatın Niyeti Nasıl Olmalıdır?

Zekat verirken niyetin doğru olması önemlidir çünkü niyet, ibadetlerin kabul edilmesinde etkili bir faktördür. Zekatın niyeti, içten ve Allah’a yönelik olmalıdır.

Zekat verirken doğru niyetin yapılması için aşağıdaki hususlara dikkat edilebilir:

 • Zekatın sadece Allah’ın rızası için verildiğine inanmak
 • Zekatın fakirlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yardımı için olduğunu bilerek vermek
 • Zekatın kişinin nefsine ve dünyevi çıkarlara yönelik bir amaçla verilmediğini bilmek
 • Zekatın sadece Allah’ın rızasını kazanmak için verildiğine inanmak

Zekatın niyeti, kişinin iç dünyasında ve inancında gerçekleşen bir durumdur. Bu nedenle, zekat verirken niyetin doğru ve samimi olması önemlidir.

Zekatın Fazileti Nedir?

Zekatın faziletleri, İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Zekat vermek, birçok fayda ve sevap getirir:

 • Zekat, mal ve mülkün temizlenmesini sağlar. Zekat vermek, kişinin mal ve mülkünü helal kazançlarla elde ettiğini gösterir ve bu durum, kişinin maddi hayatında bereketin artmasına yardımcı olur.
 • Zekat, fakirlerin ve ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesini sağlar. Zekat vermek, toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünün gelişmesine katkıda bulunur.
 • Zekat, kişinin nefis terbiyesine yardımcı olur. Zekat vermek, bencillikten uzaklaşmayı, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olmayı ve cömertlik gibi erdemleri geliştirmeyi sağlar.
 • Zekat, kişinin Allah’a olan bağlılığını ve inancını gösterir. Zekat vermek, müslümanların Allah’a olan inançlarını ve bağlılıklarını pratiğe dökmesini sağlar.

Zekatın faziletleri, İslam dininde vurgulanır ve müslümanlar için önemli bir ibadet olarak kabul edilir.